Recente artikels

Mijn beste jaren moeten nog komen

Artikel

 ‘Ik ben eigenlijk een ontzettend luie man’

Interview met Moraalfilosoof, denker Etienne Vermeersch.
Door Hannes Dedeurwaerder.

Lees de Koran eens goed

Artikel

Omdat er, ook bij moslims, nogal wat onwetendheid bestaat inzake de islam, is het nuttig eens en voorgoed het volgende te preciseren. In de Koran vindt men, in verband met het slachten van dieren voor voeding, slechts de hierna volgende voorschriften.

Vermeersch en de pedofiliediscussie: de correcte gegevens.

Persartikel

In de pers zijn enkele zogenaamde 'interviews' met Etienne Vermeersch geschreven. Aan de persmensen die hebben opgebeld werd nochtans duidelijk gezegd dat het antwoord betreffende het artikel van 1979 alleen aan De Morgen werd toegezegd. Teksten hierover in andere kranten, zelfs onder de hoofding "Interview" zijn op grond daarvan als fictief of "off the record" te beschouwen en zijn ook onvolledig en/of onjuist.

"Alles wat Bruno Tobback over mij zegt is met de waarheid in strijd"

Persartikel

 
De Morgen OPNINIE - 07/06/2013
 
WAT VOORAFGING: Aan de vooravond van het congres van sp.a verdedigt Bruno Tobback in een interview het gewijzigde partijstandpunt over diversiteit en de hoofddoek. Daarin moet met name Etienne Vermeersch het ontgelden, eminent verdediger van het hoofddoekenverbod.

Gesluierde beginselen - "Opheffen hoofddoekenverbod strijdig met ware socialisme"

Artikel

Dat de SP.A in haar nieuwe beginselverklaring het hoofddoekenverbod begraaft, gaat er bij Etienne Vermeersch niet in. En al zeker niet dat die ommezwaai alleen ondersteund wordt met holle slogans.

De mythen van de bijbel

Artikel

Zelfs iemand die de mogelijkheid van wonderen zou aanvaarden, stuit op zoveel anomalieën dat het gezond verstand erbij tilt slaat.

De maagdelijke ontvangenis, de sterre die stille bleef staan, de drie wijzen met hun wierook, goud en mirre. In zijn laatste boek betoogt paus Benedictus XVI dat de kerstverhalen 'werkelijke geschiedenis' zijn. Dat is niet langer houdbaar, zegt Etienne Vermeersch.

De oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven

Persartikel

 De papieren Encyclopaedia Britannica is voorgoed begraven, stond recent in de krant. In begeleidende commentaren ging het over ‘de dood van de encyclopedist’. Wie dat wil weglachen, heeft een voor de hand liggend argument: we zijn allemáál encyclopedisten geworden. En dan wordt verwezen naar het immense succes van de gratis online-encyclopedie Wikipedia, die om ons aller medewerking verzoekt. Maar of dat ook een zegen voor de mensheid is? (uit HUMO 27-03-2012)

Etienne Vermeersch: 'Volstrekt immoreel zoveel kinderen te mogen hebben als je wil'

Persartikel

Professor Etienne Vermeersch noemt het volstrekt immoreel dat mensen zoveel kinderen mogen hebben als ze willen. Drie vragen over geboortebeperking.

Etienne Vermeersch: “keppeltje slachtoffer van islamitische hoofddoek”

Persartikel

Ethicus en filosoof, professor Etienne Vermeersch, haalde de voorbije dagen verschillende media met zijn opvallend opiniestuk om de boerka bij wet te verbieden. Wij vroegen hem hoe hij staat tegenover het keppeltje. Vermeersch liet weten dat hij het volkomen eens was met het standpunt van hoofdredacteur Michael Freilich, die eerder in een opgemerkt opiniestuk stelde dat de keppel en hoofddoek niet vanuit dezelfde optiek mogen benaderd worden.

Etienne Vermeersch over Hulsens (korte versie)

Artikel

Reactie door Etienne Vermeersch naar aanleiding van het artikel van Eric Hulsens op De Wereld Morgen 'Etienne Vermeersch of de geleerde onwetendheid'. Er bestaat ook een langere versie van deze reactie.

(In volgende tekst is Hulsens afgekort als H.)