Over God

Nieuwsbericht

Rekening houdend met twee tendentieuze besprekingen — meer bepaald de recensie van Jürgen Mettepenningen, die overigens weigert met mij in debat te gaan, en de recensie van Ignaas Devisch — lijkt het wel nuttig een eerlijke recensie over mijn recente boek "OVER GOD" enigszins te verspreiden. Bij deze : http://www.liberales.be/boeken/overgod

Het Hiernamaals

Nieuwsbericht

Een downloadable hoorcollege over dodencultus en onsterfelijkheidsgeloof in religie en cultuur.
Door Etienne Vermeersch

Mijn beste jaren moeten nog komen

Artikel

 ‘Ik ben eigenlijk een ontzettend luie man’

Interview met Moraalfilosoof, denker Etienne Vermeersch.
Door Hannes Dedeurwaerder.

Lees de Koran eens goed

Artikel

Omdat er, ook bij moslims, nogal wat onwetendheid bestaat inzake de islam, is het nuttig eens en voorgoed het volgende te preciseren. In de Koran vindt men, in verband met het slachten van dieren voor voeding, slechts de hierna volgende voorschriften.

Vermeersch en de pedofiliediscussie: de correcte gegevens.

Persartikel

In de pers zijn enkele zogenaamde 'interviews' met Etienne Vermeersch geschreven. Aan de persmensen die hebben opgebeld werd nochtans duidelijk gezegd dat het antwoord betreffende het artikel van 1979 alleen aan De Morgen werd toegezegd. Teksten hierover in andere kranten, zelfs onder de hoofding "Interview" zijn op grond daarvan als fictief of "off the record" te beschouwen en zijn ook onvolledig en/of onjuist.

Viering van de 80e verjaardag van Etienne Vermeersch!

Nieuwsbericht

Vrijdag 2 mei om 19u30.
Auditorium Leon De Meyer, UFO-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent.

Eerbied voor de eigen keuze

Nieuwsbericht

Tekst en oproep voor petitie

Etienne Vermeersch - 11 maart 2014

Tijdens je leven kan je vaak in alle vrijheid keuzes maken. Dat zou ook zo moeten zijn bij je levenseinde.

Vandaag merken we dat, ondanks een duidelijk wettelijk kader, de vrijheid van keuze bij het levenseinde door sommigen niet langer wordt gerespecteerd en zelfs met alle mogelijke middelen wordt bestreden.

Er is dus opnieuw een gebrek aan eerbied voor die eigen keuze.

De reden om te klikken heeft doorgaans niets te maken met burgerzin, maar met jaloezie.

Nieuwsbericht

Dirk Verhofstadt is professor media en ethiek aan de UGent. Etienne Vermeersch is professor emeritus filosofie aan dezelfde universiteit. "Besef dat er naast een handvol juiste tips ook tal van nepverhalen zitten. En die kunnen levens ruïneren", schrijven ze.

De toekomst van de Belgische euthanasiewetgeving

Nieuwsbericht

Filosoof Etienne Vermeersch krijgt de eerste LEIF-kaart van het Levenseinde Informatieforum (www.LEIF.be). Op de plastic kaart, die in een portefeuille past, kan iemand zijn wensen voor een humaan levenseinde aangeven.

Etienne Vermeersch vertelt mop over God

Video
See video